Домакин
резултат
Гост
Тенис Приключен
Любослав Ронков
+1
1:2
Любослав Косев
+3
Велико Търново
27.05.2021
Тенис Приключен
Любослав Ронков
+3
2:0
Любослав Косев
+1
Велико Търново
24.05.2021
Тенис Приключен
Пламен Сакалийски
+1
0:5
Ангел Демирев
+3
Тенис Приключен
Пламен Сакалийски
+1
1:2
Яна Костанцалиева
+3
София
13.05.2021
Тенис Приключен
Игнат Маринов
+3
1:0
Пламен Сакалийски
+1
София
12.05.2021
Тенис Приключен
Пламен Сакалийски
+3
2:1
Даниел Лазаров
+1
Тенис Приключен
Ivan Velkov
+3
1:0
Пламен Сакалийски
+1
Тенис Приключен
Даниел Лазаров
+1
0:0
Пламен Сакалийски
+3
София
12.05.2021
Тенис Играе се
Пламен Сакалийски
+0
0:0
Даниел Лазаров
+0
София
12.05.2021
Тенис Приключен
Игнат Маринов
+1
0:2
Пламен Сакалийски
+3
Пазарджик
12.05.2021
Тенис Приключен
Пламен Сакалийски
+3
2:1
Игнат Маринов
+1
София
12.05.2021
Тенис Приключен
Игнат Маринов
+3
3:1
Пламен Сакалийски
+1
Пловдив
Джумаята :)
04.05.2021